Didysis Susirinkimas 2023

Vasario 15 d. KTU III rūmuose įvyko KTU Studentų Mokslinės Draugijos Didysis susirinkimas, kuriame dalyvavo organizacijos nariai bei Alumni. Susirinkimo metu buvo pristatyti per metus nuveikti darbai, patvirtinti nuostatai ir strategija bei įvykdytas svarbiausias susirinkimo tikslas – išrinkta naujoji valdyba.

Pirmininkas: Justas Balčiauskas

Buvusią SMD pirmininkę Rugilę Jurgelionytę, pakeitė aktyvus SMD Alumni Justas Balčiauskas. Justas turi daug patirties skirtingose organizacijose, kuri tikrai padės pirmininkavimo laikotarpiu.

„Tikiu, kad mūsų organizacija gali įkūnyti didesnius tikslus, kurie yra žymiai didesni negu tie, kuriuos galėtume pasiekti vieni“ – Justas Balčiauskas.

Viena iš SMD kertinių ašių, pirmininko pavaduotojo pozicija, iš Arvydo Kromelio atiteko Ignui Jurkaičiui. Šis rimtas, lengvai bendraujantis, inžinerijos mokslų (atsinaujinančios energetikos) studentas yra pasiryžęs atlikti savo pareigas bei iškilus problemoms pagelbėti kitiems koordinatoriams.

„Jau rinkimai vėl atkopdami budino SMD
Ir valdybos problemas pargriaunant juokės.
Organizacijos veiklas pradėti keliavo,
Ir naujas galvas į valdžia postavo.“

Ignas Jurkaitis

Pirmininko pavaduotojas: Ignas Jurkaitis
Žmogiškųjų išteklių koordinatorius: Tauras Narvilas

SMD angelo (bei velnio, kai tam būna poreikis) pozicija, anksčiau priklausiusi Vaivai Mačiulytei, dabar atiteko Taurui Narvilui. Šis draugiškas programų sistemų pirmo kurso studentas yra pasiryžęs išugdyti ir praplėsti pagarbaus elgesio idėjas ir įpročius organizacijoje.

2023 metų SMD apdovanojimų metu Tauras gavo „Grėsmė visuomenei“ titulą.

SMD viešųjų ryšių koordinatoriaus pozicija iš Gintaro Micevičiaus atiteko Gintautui Šedžiui. Šis dirbtinio intelekto informatikos magistrantas savo kadencijos metu planuoja įdarbinti dirbtinį intelektą prie turinio kūrimo ir redagavimo.

„Kam miegas, kai yra SMD“ – Gintautas Šedys

Viešųjų ryšių koordinatorius: Gintautas Šedys
Finansų koordinatorius: Kristupas Bilinskas

SMD „verslininko“, finansų koordinatoriaus pozicija iš Kristupo Bilinsko atiteko Kristupui Bilinskui (išliko nepakitusi). Šis aviacijos inžinerijos studentas ir toliau yra pasiryžęs ieškoti rėmėjų SMD renginiams.

„Pagrindinis mano planuojamas pokytis yra aktyvios komandos kūrimas“ – Kristupas Bilinskas

Viena iš svarbiausių, tačiau mažiau matomų valdybos pozicijų – iždas. Faustinos Juzėnaitės buvo perleistas Rasai Zozaitei. Rasa yra buvusi finansų koordinatorė bei turi patirties iš administracinės pusės, todėl ji puikiai tinka į iždininkės poziciją.

„Ar moki pasakyti ne?“ – SMD narys

„Taip“ – Rasa

Iždininkė: Rasa Zozaitė
Eksperimentų koordinatorė: Neringa Sadovskytė

SMD chemikės (eksperimentų koordinatorės) pozicija, eita Aistės Zubrickaitės, atitenka Neringai Sadovskytei. Neringa tęsia eksperimentų koordinatorių tradiciją ir taip pat kaip jos pirmtakai yra kilusi iš chemijos fakulteto. Neringai chemija tai mokslas, kuriuo ji nori dalintis su kitais.

„Chemija ne tik didžiulės formulės ar reakcijos lygtys – tai savotiška magija, kurią perteikiame rodydami eksperimentus“ – Neringa Sadovskytė

SMD terminatoriaus, lituoklio bei inžinerinės veiklos koordinatoriaus poziciją Matas Žulkus atiduoda Liutaurui Karosui. Šis darbštus mechatronikos studentas savo kadencijos metu sieks sukonstruoti traukos spintą, patobulinti durų atrakinimo sistemą bei toliau tęs esamas veiklas.

„Man patinka skleisti mokslą“ – Liutauras Karosas

Inžinerinės veiklos koordinatorius: Liutauras Karosas
Projektų koordinatorius: Rokas Grigaliūnas

Projektų koordinatoriaus pozicija iš Vasarės Pilkaitės atitenka Rokui Grigaliūnui. Rokas turi gerus komunikacijos ir rašymo įgūdžius bei didelį susidomėjimą projektų planavimu ir vykdymu.

SMD namų židinio – laisvalaikio koordinatoriaus pozicija iš Tomo Vinčiūno atitenka Agnei Rauluševičiūtei. Agnė yra pasiryžusi kurti puikų bei prasmingą laisvalaikį visai draugijai.

Šių metų SMD laisvalaikio himnas – „Nenormalei“ by „G&G Sindikatas“.

Laisvalaikio koordinatorė: Agnė Rauluševičiūtė

Sėkmės naujajai valdybai bei visai organizacijai!

You may also like...