Ekskursija Ignalinos atominėje elektrinėje

Semestro pabaiga daugeliui studentų reiškia įtemptą laikotarpį, kuomet laboratoriniai darbai, koliokviumai arba egzaminai neleidžia pasidžiaugti ir šventiniu laikotarpiu, ir žiemišku gamtos grožiu. Kol vieni studentai kaupėsi lieti prakaitą bibliotekose prie knygų, kiti studentai gilino savo žinias keliaudami į ekskursijas.

2022 m. gruodžio 2 d. Kauno technologijos universiteto studentų mokslinės draugijos nariai dalyvavo ekskursijoje Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE). Elektrinė pradėta statyti 1974 m., o eksploatuoti – tiktais 1983 m. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, teko įvykdyti susitarimą, kuriuo Lietuva įsipareigojo nutraukti atominės elektrinės veikimą. 2009 m. gruodžio 31 d. buvo visiškai nutrauktas elektros energijos gaminimas, o nuo 2010 m. sausio pradžios pagrindinis tikslas tapo saugiai nutraukti RBMK tipo reaktoriaus veiklą tikslingai panaudojant išteklius.

Taigi, atvykus į IAE, pasitiko gidė, kuri trumpai išdėstė instruktažą, kaip elgtis būnant ekskursijos metu pastate. Po to, kadangi IAE yra valstybinės reikšmės objektas, teko praeiti pro griežtą apsaugą, kuomet buvo iškratytos kišenės, patikrintos asmens tapatybės ne tik iš veido, bet ir oficialaus dokumento ir tik po studentai buvo praleisti į kitą patalpą. Sekantis žingsnis – aprangos keitimas. Tai jums ne įprasta ekskursija po ligoninės tipo muziejų, kur reikalaujama tylos, o kai kuriose vietose, ir batams apmovo.

Čia teko nusirengti rūbus, nusiauti batus, palikti asmeninius daiktus spintelėse. Atėjus kitai elektrinės darbuotojai, buvo duoti kiti visiškai balti apsauginiai rūbai – dvejos kelnės, kojinės, batai, dveji marškiniai, pirštinės, šalmas, skarelė, apsauginiai akiniai ir liemenė. Rūbų spalvinės paletės trūkumas turi racijos – ant baltų rūbų geriau matosi dulkės, kas reikštų, kad oras yra užterštas ir reikia nešti mieles lauk iš pastato, nes kitaip pats tapsi miele, tad į griežtus radiacinės saugos reikalavimus žiūrima labai atsakingai.

Pakeitus aprangą, studentai ilgais koridoriais buvo nuvesti į reaktorių salę.  Reaktorių salė paliko neišdildomą įspūdį. Čia ant reaktoriaus krašto, išklausytas gidės pasakojimas apie pačią IAE: kaip buvo pastatyta elektrinė, kokio tipo reaktorius, kuo IAE buvo ypatinga savo laikotarpiu ir koks tolesnis elektrinės likimas. Stovint reaktoriaus salėje jautėsi šaltis ir specifinis kvapas. Nežinia ar dėl kvapo, tačiau keliems ekskursijos dalyviams pasidarė silpna.

Stebino ir tai, kad nebuvo kitų darbuotojų. Įdomus faktas, kad darbuotojai turi nustatytus maršrutus elektrinėje, kuriais ir tegali eiti, niekad neleidžiant nuklysti į kitus elektrinės blokus, o tai reiškia, kad darbuotojas, kuris pradirbo apie 30 metų elektrinėje, bus apsilankęs tik tam konkrečioje elektrinės dalyje ir nežinos, kaip atrodo kitos patalpos. Tačiau visa tai saugumo vardan.

Kita aplankyta patalpa – bloko valdymo skydo patalpa. Serialo „Černobylis“ žiūrovams ši patalpa turėjo sukelti entuziazmą primenant esmines seriale rodytas scenas. Salėje yra raudona plotas, kuris apribotas raudona linija. Už jos buvo sustatyti studentai, kad netrukdytų praeiti darbuotojams į kitas patalpas. Nežinia, ar kad pajusti situacijos rimtumą, ar atsitiktinai, bet besiklausant gidės pasakojimo, kelis kartus supypsėjo raudonos lemputės valdymo skyde ir darbuotojas skubiai išbėgo iš patalpos. Po kelių minučių jis grįždavo ir netaręs nė žodžio, toliau stebėjo skydus. Gidės perspėjimas, kad laikyti šalmus tvirtai ant galvos, jog netyčia nukritęs šalmas kažko nenuspaustų, privertė susimąstyti, kiek nedaug reikia iki nelaimės. Laimei, toks netikėtumas neįvyko.

Toliau – turbinų salė. Pamatytos ne tik turbinos, bet ir radioaktyvios atliekos, kurių pašalinimų teks pasirūpinti jau dabartinei jaunajai kartai. Tos atliekos priklauso žemiausiai pavojingumo kategorijai, tad buvo galima prieiti prie konteinerių arti. Ilgai neužsibuvę salėje, po truputi teko sukti link išėjimo. Ėjimą link ekskursijos pabaigos praskaidrino iš kažkur atsiradusi zylė. Zylės nepavyko sugauti, bet tai vietinė lankytoja, tad linkime zylei smagios ekskursijos.

Prieš pabaigiant ekskursiją, sekė paskutinė procedūra – sugertos radiacijos patikrinimas. Prie specialaus aparato reikėjo prisispausti priekiu ir nugara bei sulaukus atsakymo, buvo galima pagaliau atgauti savo asmeninius daiktus bei apsirengti savais rūbais. Galiausiai padėkoję gidei už įdomią ekskursiją ir pilni įspūdžių, studentai iškeliavo namo.

Rekomenduojama kiekvienam nukeliauti į IAE, kol dar yra galimybė, nes pirmojo IAE reaktoriaus išmontavimą planuojama pradėti 2027 metais, antrojo – 2029 metais, tad su laiku galimybė pamatyti tokį vaizdą, kokį galėjo pamatyti ekskursantai, tik mažės. 

You may also like...