Paskaita apie mentorystės programą

Priešpaskutinę ciklo „Mokslininko ABC“ paskaitą Studentų ugdymo centro direktorė Vilija Dabrišienė. Savo įžanginėje kalbose klausytojus trumpai supažindino su mentorystės programa. Anot jos šiuo metu yra 42 dėstytojai, kurie pasirengę padėti naujiems studentams atlikti tyrimus įvairiose srityse. Taip pat su klausytojais pasidalino visa mentorystės programos patirtimi.

Po trumpos SUC direktorės prakalbos paskaitos estafetę perėmė vienas iš mentorystės programos dėstytojų – kriptografijos specialistas profesorius Eligijus Sakalauskas.Prieš paskaitą profesoriui buvo pateiktas klausimynas, į kurį atsakinėjo paskaitos metu.

E. Sakalauskas pasakojo, jog su studentais dirba jau seniai. Paklaustas, kodėl dalyvauja programoje, profesorius atsakė, jog tai padeda tobulėti ne tik studentams, bet ir jam pačiam, nes dirbdamas vienas jis jaučiasi „verdąs savose sultyse“. Taip pat toks darbas padeda sužinoti, kas jam teikia gyvenimo džiaugsmą. Profesorius pasakojo, jog studentus atsirenka pagal jų darbštumą ir smalsumą, kita vertus, būsimu mentorystės programos dalyvius jis stengiasi ir sudominti pats, įtraukdamas studentus į įvairią veiklą, pavyzdžiui, mokslinių straipsnių analizę. Taip pat E. Sakalauskas pabrėžė, jog labai svarbu nustatyti, ar būsima veikla tenkins studentų poreikius bei pomėgius. Pagrindinėmis savybėmis, reikalingomis būsimam mokslininkui, įvardijo dorą, protingumą bei pradinių žinių turėjimą. Anot profesoriaus, jei žmogus yra doras bei protingas, likusios reikalingos savybės ateina pačios savaime. Paklaustas apie šios programos duodamą naudą, jis pabrėžė, jog tai bus naudinga tiems studentams, kurie nuspręs tęsti studijas magistrantūroje bei doktorantūroje. Taip pat ši programa atveria galimybes dalyvauti įvairiuose projektuose. E. Sakalauskas sako, jog mentoryste tikrai nenusivylė ir žada čia dirbti kiek tik leis jėgos.

Paskaitą vainikavo programos dalyvės pirmakursės chemikės Aistės Osinskytės pasidalinimas įgyta patirtimi. Pasak Aistės, dalyvavimas programoje reikalauja nemažai laiko ir pastangų, tačiau studijas, tyrimus bei kitus užsiėmimus suderinti yra ne tik įmanoma, bet ir be galo naudinga. Taip pat ji pasakojo, jog šiuo metu jau ruošia straipsnį į KTU žurnalą, o ateityje planuoja rašyti straipsnius ir į tarptautinius leidinius.

You may also like...