Didysis susirinkimas 2020

Vasario 12 d., KTU III rūmuose, įvyko KTU Studentų Mokslinės Draugijos Didysis susirinkimas, kuriame dalyvavo organizacijos nariai, Alumni bei svečiai iš FSA „InDi“ ir „BEST Kaunas“. Susirinkimo metu buvo pristatyta SMD veiklos ataskaita, patvirtintos įstatų pataisos ir išrinkta naujoji Valdyba.

Naujuoju SMD Pirmininku tapo Karolis Krikštaponis, pramoninės biotechnologijos trečiojo kurso studentas, iki šiol ėjęs Eksperimentų koordinatoriaus pareigas. Savo entuziastingoje kalboje minėjo, jog išsikėlė tikslą turėti stiprią komandą, daug dėmesio skirti Didiesiems organizacijos renginiams – „Tyrėjų naktis“, „Robotų intelektas“. Karolio vizija – veikla, labiau orientuota į akademinę bendruomenę.

Pirmininko Pavaduotojo poziciją perėmė pirmojo kurso studentas Augustinas Zinkus. Savo kalboje pabrėžė, kad yra motyvuotas, sieks sklandaus bendradarbiavimo tarp valdybos narių ir kitų organizacijų.

Į organizacijos Žmogiškųjų Išteklių koordinatoriaus pareigas šiemet kandidatavo net 3 kandidatai. Minimalia balsų persvara išrinktas Julius Samoška, iki šiol buvęs Viešųjų Ryšių koordinatoriumi. Julius siekiu įvardijo organizacijos augimo užtikrinimą, teigė mokantis švelniai bendrauti ir esąs tiesmukiškas.

Viešųjų Ryšių koordinatoriumi vienbalsiai išrinktas charizmatiškasis, nuoširdusis ilgametis draugijos narys Vykintas Kirvaitis, savo kalbą pradėjęs lozungu „Siekime aukščiau!“. Prioritetais įvardijo komandinį darbą mokslo populiarinimo labui, bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis.

Finansų koordinatoriaus pareigos atiteko biomedicininės elektronikos studentui Emiliui Vitkauskui. Savo kalboje teigė, jog sieks kokybiškai atlikti naująsias pareigas.

Organizacijos iždininke tapo Dovilė Bubnytė, kuri teigė esanti taupi, nebijanti kompromisų, turinti patirties kitos organizacijos veikloje.

SMD Eksperimentų koordinatore tapo taikomosios chemijos studentė Justina Mikučiūnaitė. Ji akcentavo susidomėjimą cheminiais eksperimentais, be to, turi asmeninės patirties juos vykdant. Sieks pridėti naujų fizikinių pasirodymų į „Įdomiųjų eksperimentų“ programą.

Inžinerinės veiklos koordinatoriaus poziciją užėmė Lukas Kusta. Savo dalykiškoje kalboje paminėjo, jog nuo pat mažens domisi inžinerine veikla, moka tiek lituoti, tiek surinkti automobilį. Kaip tikslus įvardijo inžinerinių dirbtuvių organizavimą, naujų draugijos inžinerinių projektų kūrimą.

Projektų koordinatore tapo Cheminės Technologijos fakulteto pirmakursė Guoda Pranaitytė. Teigė, jog mėgsta rašyti, tiki komandiniu darbu, yra punktuali.

Į Laisvalaikio koordinatoriaus poziciją pretendavo net keturi kandidatai! Po antrojo balsavimo, koordinatoriumi tapo pirmakursis Povilas Dapkus. Jis minėjo, kad nepabūgs organizuoti neformalių susitikimų su kitomis organizacijomis, kelionių Lietuvoje ir svetur.

Išrinkus naująją Valdybą, jai buvo perduotos koordinatorių regalijos, o senajai Valdybai padėkota už jų gerą darbą.

Linkime, kad naujajai organizacijos valdžiai nepritrūktų motyvacijos, optimizmo bei naujų idėjų mokslo labui!

You may also like...