Category: Robotų intelektas

„Robotu intelektas” – tai pirmą kartą Rytų Europos regione organizuotas
protingų autonominių robotų varžybos. Renginio tikslas – skatinti pažangą
dirbtinio intelekto vystyme, tobulinti ir pl ėtoti intelektualias valdymo sistemas,
skatinti robotikos ir mechatronikos sprendimų taikymą. Renginys taip pat skatina
gabiausius moksleivius rinktis technologinių specialybių studijas Lietuvoje.
„Robotu intelekto’11” metu vyko tarptautin ė konferencija “The 6th International
Conference on Electrical and Control Technologies“ bei KTU jaunųjų mokslininkų
darbų paroda-konkursas „KTU Technorama“.

Renginio tikslai intelektas tyrimų ųą turėjoįįj

Aukštųjų technologijų plė tra ir skverbimasis į daugelį technologinių procesų
skatina universitetus rengti robotikos, mechatronikos, skaitinio intelekto,
telekomunikacijų ir valdymo sistemų specialistus. Organizuojamas renginys
suteikia studentams galimybę pademonstruoti ir įvertinti savo pasiekimus, taip
pat supažindinti visuomenę su naujausiomis technologijomis ir sprendimais.
“Robotų intelektas” yra gera galimybė pademonstruoti Lietuvos jaunimui
technologinių žinių naujoves ir Lietuvos universitetų pajė gumus aukštųjų
technologijų srityje. Tai taip pat taikomųjų mokslinių tyrimų sklaidos renginys,
pad ėsiantis pritraukti gabiausią jaunimą studijuoti Lietuvos universitetuose
technologines specialybes (elektroniką, informatiką, valdymo sistemas,
telekomunikacijas, mechatroniką). Varžybos turėjo grižtamąjį ryšį Universitetui ir
įmon ėms, panaudojant gabių ir kurybingų studentų id ėjas mokymo proceso bei
verslo id ėjų tobulinimui. “Robotu intelektas’11” skatina aktyvų bendradarbiavimą
tarp pramon ės įmonių ir akademin ės visuomenės.

Rudenį planuojamas „Robotų intelektas’14“. Laukite tolimesnės informacijos!

Robotų intelektas 2019

Šiais metais mūsų organizacijos didysis renginys “Robotų intelektas 2019” vyko gegužės 26 dieną. Šeštus metus iš eilės KTU Studentų mokslinės draugijos (SMD) nariai susirenka Kauno studentų miestelyje, siekiant parengti renginį skirtą robotikos entuziastams ir skatinti...